Silverfallet Karlsfors

Vid Silverfallet vid Karlsfors gård, kan man skåda det mäktiga vattenfallet som kastar sig 60 meter utför bergskanten. Över kalkstenshällarna rinner vattnet och mitt i fallet passerar det brottytor av alunskiffer. Fallen planar sedan ut över sandstenshällarna. Under 1800-talets första hälft var Karlsfors Skaraborgs största alunbruk. Efter nedläggning ersattes detta av kalkbränning. Vid Silverfallet med … Läs mer

Geologiska vandringar utefter Vallevägen

Spår från inlandsisens påverkan på vår trakt, spårar geologerna. Följ med i deras sällskap på de vandringar som Föreningen Vallevägen och projektet Platåbergens Geopark arrangerar under 2019. Vi återkommer med närmare information. Läs om de vandringar som vi gjorde under förra året, 2018: 3 juni kl 14.00, 2018 – Geologisk tidsresa längs Världens vackraste väg: … Läs mer

Välkommen till naturreservat och smultronställen utefter Vallevägen

Vallevägen leder genom en trakt som är fylld av många fantastiska besöksmål. År 2018 ville vi i Föreningen Vallevägen inspirera till att hitta naturreservat och smultronställen utefter världens vackraste väg. Därför anordnade vi en tävling, som man kunde delta i om man hade vår broschyr för 2018 i sin hand. Där förklarades vilka 20 naturreservat … Läs mer

Kulturväg Skaraborg – Vallevägen är en stor del av den!

Kulturväg Skaraborg invigdes fredagen den 2 juni 2017 Genom Skövde, Skara och Falköpings kommuner ringlar sig en sju mil lång väg förbi en mängd sevärdheter och platser med unik kulturhistoria. Detta kan nu upplevas när du åker utmed Kulturväg Skaraborg som är namnet på den brun/vita turistväg som har skyltats upp. Turistvägen sträcker sig ifrån … Läs mer

Körsbärsblom längs världens vackraste väg!

Körsbärsblom längs världens vackraste väg!Året är 1641 och klosterträdgården på Varnhems klosterområde är en mycket spektakulär syn. Cisterciensermunkarna på klostret har trädgårsskötsel i sin ordensplikt och odlar grönsaker, rotfrukter, medicinalväxter och en uppsjö av olika frukter och bär. Men mest spektakulärt är de sötkörsbärsträd som växer i rader utanför klosterområdet som precis har blommat ut … Läs mer

◦ Eggby

Eahagen Lövskog med nästan tropiskt yppig vegetation Eahagen-Öglunda ängar ligger mitt i Valleområdet, vid sjöarna Ämten och Flämsjön. På näset mellan sjöarna – ett ed – ligger den egentliga Eahagen, som är en lund med ädla lövträd som till exempel ek, alm, lind och vildkörsbär. Floran, som gynnas av kalken i marken, är rik. På … Läs mer

◦ Lerdala

Lycke-Lilla Höjen naturreservat Lycke Lilla Höjen inbjuder till härlig vandring i ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker, stenmurar, grova hamlade askar och ängsgranskog. Markerna är böljande med gullviva, blåsippa, blåklocka och prästkrage. Från toppen av ena kullen är det en fantastisk utsikt över sjön Lången och mot Kinnekulle. Borgehall Vid Stora Bjursjöns strand reser sig … Läs mer

◦ Timmersdala

Timmersdalavallen Vallen är en unik och markant rygg i form av en hästsko. Vallen har troligen bildats i samband med inlandsisens avsmältning och tappningen av Baltiska issjön för 10 000 år sedan. Den klassiska uppfattningen är att vallen är en rullstensås i öster, en ändmorän i mitten och en drumlin i väster. Kalkstensbrottet Sotaliden/Stolan Vid … Läs mer

◦ Berg

  Högsböla ängar Här syns tydligt att odlingslandskapet formats av människan. Småskaliga odlingslandskap med stenröjda åkermarker, stenmurar, odlingsrösen, ängs- och hagsmarker har brukats under flera hundra år. Kandelaberformade träd vittnar om tidigare lövtäkt. Hamling, eller lövtäkt då lövklädda kvistar skars av träden, var ett sätt att dryga ut vinterfodret till djuren. Ask, alm, lönn och … Läs mer

◦ Öglunda

Jättadalen, Öglunda grotta Upplevelsevandring. Brant vandring för milsvid utsikt. För den som söker en mer ”krävande” naturupplevelse rekommenderar vi Jättadalen, en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. Parkering finns vid Öglunda kyrka. Vandringen upp till Jättadalen är brant och lite ansträngande. Du kan stanna till och pusta ut vid en källa med gott vatten som … Läs mer

◦ Varnhem

Klosterstaden Varnhem .Något för kulturturisten. I Klosterstaden Varnhem finns klosterkyrkan, klostermuseet, kyrkoruinen och örtagården. Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande centrum såväl andligt som politiskt, kulturellt och ekonomiskt. En välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap och nya idéer som gagnade det framväxande svenska riket. Omkring år 1150 grundade Cistercienserorden ett … Läs mer

Vallevägen – Världens vackraste väg

Mot västra sluttningen av berget Billingen har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap. När inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan blev det kallare under några århundraden. Isen låg därför kvar och stora älvar i isen och lossbrutna isberg bildade med hjälp av grus och sand ett … Läs mer