Detta är Vallevägen

Vallevägen är en ideell förening som verkar för företagande och utveckling av vårt geografiska område, som sträcker sig från Varnhem till Böja. Genom nätverkande och föreningsmöten försöker vi lyfta fram våra medlemmars intressen och gemensamma mål.

Årligen håller föreningen flera medlemsmöten, där du som medlem är mer än välkommen att ta upp dina intressen. Har du kanske en projektidé som du tycker Vallevägen borde ta tag i? Kom då och framför den och gör din röst hörd!

Varje år trycks en broschyr i cirka 10 000 exemplar där medlemmar kan marknadsföra sig. Denna broschyr sprids via våra medlemmar samt att den finns att hämta hos alla närliggande turistbyråer. Det finns även postlådor uppsatta på välbesökta ställen i vår bygd där du hittar vår broschyr.

Vallevägens hemsida är välbesökt och ett perfekt ställe att marknadsföra sig och sin verksamhet på. Med kartfunktionen kan besökaren i sin smartphone åka längs vår väg och få information om olika besöksmål.
På vår facebook-sida arbetar vi aktivt för information till våra besökare.

 

Vill också du bli medlem i vår förening? Medlemskap kan göras under hela året, men för att kunna medverka i broschyren 2025, vill vi ha din anmälan senast 15 januari 2025 till sekreteraren Maria Cidh 0768-08 22 30, kampavall@telia.com
Broschyren är  färdigtryckt i mars-april.

 

 Vårt bokprojekt ”Vallevägens kokkonst” tog cirka 1,5 år att genomföra. Den inbundna boken på168 sidor släpptes till försäljning den 28 oktober 2015. Första upplagan på drygt 1.000 böcker är slutsåld, nytryckt upplaga på 500 ytterligare böcker är nu också slut! 

Boken presenterar vår vackra trakt, våra favoritrecept tillredda på råvaror producerade här utefter Vallevägen samt medlemmarnas konst och konsthantverk.
Själva boken är också lokalproducerad, tryckt i Kampavall, linnetrådad i Falköping och slutligen bunden med hårda pärmar i Tidaholm. I boken kan du också få värdefulla tips om vilka drycker som passar till olika typer av maträtter av VinContoret i Tidaholm.
Detta är en bok om kokkonst på flera sätt, som vi firade vårt 5-årsjubileum med under 2015. 

För att bli medlem, skriv namn eller företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer samt gärna en kort presentation av dig och ditt verksamhet till föreningens sekreterare Maria Cidh, 0768 08 22 30 kampavall@telia.com
Du är mer än välkommen till vårt nätverk.

Turistvägen ”Kulturväg Skaraborg”
Vallevägen utgör en stor del av den under år 2017 nyetablerade Kulturväg Skaraborg. Genom att bli medlem i föreningen Vallevägen ökar dina möjligheter att marknadsföra din verksamhet i och med turistinformation för den brunvita turistvägen.

Priser för medlemskap och marknadsföringsgrenar för år 2023
Det finns flera nivåer för medlemskapet. Du väljer själv:
Medlemsavgift, varav 400 är serviceavgift                       500 kr (100 kr medlemsavgift, 400 kr serviceavgift)
Plats på hemsida samt obegränsad tillgång
till Vallevägens facebooksida                                               400 kr
Medverkan i broschyr 2023 
(inklusive Vallevägens V)                                                      1.100 kr
Hyra av Vallevägens V till besöksmål
som inte finns med i aktuell broschyr                          400 kr/år.

Faktura sänds ut av kassören Majvor Brodelius Johnsson info@melldala.se 
Då kan du välja i vilken omfattning du önskar delta i föreningen.
Avgiften sätts in på Vallevägen – världens vackraste väg: bankgiro 486-1316.

Varmt välkommen i vårt nätverk: Vallevägen – världens vackraste väg!

Möten under 2024
19 mars höll vi vårt årsmöte. Kl 18.00 i Stenskolan invid Bergs kyrka. Vi håller alltid årsmötet under mars.

Under året kommer medlemsmöten att arrangeras. Aktuella datum kommer att publiceras här
eller närmare info via sekreteraren 0768-08 22 30.

Gemensamma öppettider 2024 – Heldag i Valle!
6-7 april – Vårmarknad på Karlsfors kl 11-16
Vallehelgen 11-12 maj
kl 11-17 – Skara kommuns konstprojekt.
7-8 September – höstmarknad på Karlsfors
30 november-1 december Advent i Valle i samband med Bergs bygdegårds julmarknad den 1 december och julmarknad vid Karlsfors 30 nov-1 dedember