Vallevägens styrelse 2023

Vänd dig gärna till någon av oss om du har frågor om Vallevägen!

Ordförande Cecilia Wadenbäck, 0700-35 65 24
cecilia@tolstorp.se

Kassör Majvor Brodelius Johnson, 0511-801 30
info@melldala.se
Ekonomi och fakturafrågor

Sekreterare  Maria Cidh 0768-08 22 30
kampavall@telia.com
eller maria.cidh@gmail.com
Dokumentation, kommunikation

Marknadsföringsansvarig
Noud Terstappen, 0762-72 06 82, info@lyckelamm.se
Marknadsföring, PR

IT-ansvarig Maria Cidh, 0768-08 22 30
maria.cidh@gmail.com
Hemsida, facebook mm

Inventarieansvarig Peter Johansson, 0705-95 92 34
runtrae@yahoo.com
Fysiska detaljer

Utvecklingsansvarig
Margaretha Fredrikson, 0731-82 79 96
fredriksonspensionat@eggby.net

Medlemsansvarig
Josefina Larsson, 0703-85 45 15
info@karlsfors.se