Vallevägens styrelse 2024

Vänd dig gärna till någon av oss om du har frågor om Vallevägen!

Ordförande Margaretha Fredrikson, 0731-82 79 96
fredriksonspensionat@eggby.net

Kassör Cecilia Wadenbäck, 0700-35 65 24
cecilia@tolstorp.se
Ekonomi och fakturafrågor

Sekreterare o it-ansvarig  Maria Cidh 0768-08 22 30
kampavall@telia.com
eller maria.cidh@gmail.com
Dokumentation, hemsida. facebook

Inventarieansvarig Peter Johansson, 0705-95 92 34
runtrae@yahoo.com
Fysiska detaljer

Medlemsansvarig
Josefina Larsson, 0703-85 45 15
info@karlsfors.se

Arvid Bergman 0761-12 72 21
Munkagården 1, 541 95 Timmersdala
arvidbergman44@gmail.com