◦ Timmersdala

Timmersdalavallen
Vallen är en unik och markant rygg i form av en hästsko. Vallen har troligen bildats i samband med inlandsisens avsmältning och tappningen av Baltiska issjön för 10 000 år sedan. Den klassiska uppfattningen är att vallen är en rullstensås i öster, en ändmorän i mitten och en drumlin i väster.

Kalkstensbrottet Sotaliden/Stolan
Vid Stora och Lilla Stolan skedde tappningen av den Baltiska issjön för 10 000 år sedan. Den geologiskt intresserade kan studera renspolade sandstenshällar och en ränna som eroderats fram. Här syns också rester från brytning av sandsten, alunskiffer och kalksten. Vid Stolan finns gruvgångar i alunskiffern och gamla kalkstensbrott. Längre ner i sluttningen finns ett vattenfyllt sandstensbrott som idag används som fiskesjö.