◦ Varnhem

Klosterstaden Varnhem .Något för kulturturisten.
I Klosterstaden Varnhem finns klosterkyrkan, klostermuseet, kyrkoruinen och örtagården. Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande centrum såväl andligt som politiskt, kulturellt och ekonomiskt. En välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap och nya idéer som gagnade det framväxande svenska riket.
Omkring år 1150 grundade Cistercienserorden ett kloster här, som kom att spela en stor roll för landets och kyrkans utveckling. Genom gravfynd vet vi idag att det bott kristna människor här redan på 900-talet. Här finns 1000 år av oavbruten kristen närvaro.
I klosterkyrkans välbevarade romansk-gotiska miljö har Stockholms grundare Birger Jarl och enligt traditionen fyra svenska medeltidskungar fått sitt sista vilorum.
Under 1600-talet restaurerades kyrkan av Magnus Gabriel De la Gardie, som där inrättade gravkor och minneshall för sig och sin familj. Den praktfulla barockinredningen, det mäktiga strävpelarsystemet och det stora centraltornet är bland annat resultat av denna restaurering.

Höjentorp, Drottningkullens naturreservat
Gamla Höjentorps slottsruin, med anor från 1200-talet, ligger i det största av de sex naturreservaten i Valle. Slottet lär ha donerats till biskopen i Skara år 1284, men drogs sedan in till kronan i samband med Gustav Vasas reformation. I mitten av 1600-talet skänkte drottning Kristina slottet som brudgåva till Magnus Gabriel de la Gardies hustru, Maria Eufrosyne. År 1722 bran slottet ner och det berättas att drottning Ulrika Eleonora då var på besök. Hon såg branden från en närliggande kulle som sedan fått sitt namn därefter - Drottningkullen. Idag återstår endast källarruiner av det ursprungliga slottet, men platsen vittnar om traktens betydelse under medeltiden, då också Skara hade sin storhetstid. I den förvildade slottsträdgården finns vackra askar och lindar och i sluttningen ned mot Trädgårdssjön doftar det av ramslök och andra sällsynta växter. Under sin västgötaresa 1746 var Carl von Linné här och han skriver då bland annat: "Höjentorp låg på den behageligaste ort och ägde den artigaste situation".

Ta Kungsbron över den idylliska Trädgårdssjön. Där, vid norra stranden av sjön, hittar du Höjentorps slottsruin. Inom gångavstånd från ruinen ligger anrika Höjentorps gård. Här drev potatiskungen Jonas Alströmer lantbruksskola under 1700-talet.
Reservatet innefattar de mest kuperade och sjörika delarna i Vallebygden. I den nordöstra delen, finns landets mest utpräglade kamelandskap. Underlaget är kalkrikt och i sjöarna märks detta genom kalkutfällningar och rikedomen på musslor, snäckor och kransalger.
Kulturlandskapet är ovanligt mångformigt och har delvis ålderdomlig karaktär. Flera strövstigar finns inom området.
Möjlighet till vandring finns också på markerade strövstigar längs slingrande, betade åsar i den södra delen av naturreservatet.