Torans fårgård

Med våra Gotlandsfår vårdar och utvecklar vi gårdens kulturmiljö och betesmarkernas biologiska mångfald. Betesdjur är nödvändiga för att bevara det unika kulturlandskapet och betesmarkernas biologiska mångfald. Utan betande djur försvinner de öppna hagarna, vilket innebär att små ljuskrävande blommor, fåglar och insekter försvinner.

Våra får följer naturens rytm, de lammar på våren och går sedan på bete ända tills snön kommer. På sommaren äter de bara örter, gräs och löv; på vintern hemmaproducerat ensilage. Detta är den koldioxidsnålaste formen av köttproduktion, eftersom växtligheten på betet binder koldioxid. Det är också resurssnålt att fåren producerar både kött och lammskinn, samtidigt som de bevarar det fina kulturlandskapet åt framtida generationer.

Lammen slaktas under hösten och ger då både kött och vackra skinn. Skinn finns till försäljning under hela året, medan köttlådor kan beställas för leverans under hösten.

Fårskinn är ett mångsidigt och slitstarkt naturmaterial, varmt på vintern och svalt på sommaren. Dessutom är det lättskött, till och med maskintvättbart om det skulle behövas.

Välkommen till Toran!

Anna & Hans Rahmqvist

 

 

 

 

 

Öglunda Toran 1
532 92 Axvall

0721-45 12 87 Hans
0709-13 67 50 Anna