Silverfallet Karlsfors

Vid Silverfallet vid Karlsfors gård, kan man skåda det mäktiga vattenfallet som kastar sig 60 meter utför bergskanten. Över kalkstenshällarna rinner vattnet och mitt i fallet passerar det brottytor av alunskiffer. Fallen planar sedan ut över sandstenshällarna. Under 1800-talets första hälft var Karlsfors Skaraborgs största alunbruk. Efter nedläggning ersattes detta av kalkbränning. Vid Silverfallet med dess område ser man rester efter brytning av alunskiffer och kalksten, med lämningar som rödfyrhögar och kalkugnar.

För att förenkla för dig som besökare vid Butiken på Karlsfors och Silverfallet att ta del av den historia som Silverfallet har att berätta, så rekommenderar vi dig att ladda ner appen Kulturväg Skaraborg. Där kan du välja ”Promenader till fots” och sedan Silverfallet, då tar du dig via appen runt bland de olika platserna vid Silverfallet. Appen kommer att ge dig mer spännande information om vad som pågick här tidigare. Vid Karlsfors gård klan du även se utställningen ”Lager av historia” som Unesco Platåbergens Geopark (Sveriges första Unesco globala geopark) presenterar. Läs mer på platabergensgeopark.se

Vår-, höst och till jul arrangeras marknader på Karlsfors gård med lokalproducerade varor till salu.
Gå in på hemsidan: karlsfors.se för att se vad som är på gång.

Eller besök: Konstpakarlsfors.se för närmare information om aktuell konstutställning.