Medlemmar 2024

Föreningen Vallevägen –
världens vackraste väg

Uppdaterad medlemsförteckning 2024-03-26

Medlemmar i Föreningen Vallevägen 2024

BERGS BYGDEGÅRD, vårcafé bl a
Berg, 541 97 Lerdala, 0511-822 09
Ordförande Elisabeth Nordlander, 0706-00 35 30
Carina Claesson 0722-51 97 71, bokning@bergsbygdegard.se
info@bergsbygdegard.se
www.bergsbygdegard.se

BILLINGENS GOLFKLUBB, ställplats, stugor
Stora Kulhult, 541 97 Lerdala, 0511-802 91
info@billingensgk.se
www.billingensgk.se

BUTIKEN PÅ KARLSFORS
Karlsfors, 541 97 Lerdala
0703-85 45 15, Josefina Larsson
info@karlsfors.se
www.karlsfors.se

CAFÉ PÅ KLOSTRET, KARLSFORS
Vid Butiken på Karlsfors
kontakt@paklostret.se
paklostret.se

CECILIA’S TRÄDGÅRDSCAFÉ
Berg Tolstorp 2, 541 97 Lerdala, 0700-35 65 24
Cecilia Wadenbäck, cecilia@tolstorp.se
www.tolstorp.se

FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH KURSGÅRD
Flämslätt Stifts- och kursgård, 541 97 Lerdala, 0511-304 40
Claes Schönborg, claes@flamslatt.se  info@flamslatt.se
www.flamslatt.se

FREDRIKSONS VILT, VIN & PENSIONAT
Eggby Sjöbacka 1, 532 92 Axvall, 0731-82 79 96,
Margaretha och Klas Fredrikson,
fredriksonspensionat@eggby.net
www.fredriksonsviltvinpensionat.se

KAMPAVALL GÅRD, förlag, hovslageri, höns, ägg, honung
Kampavall Västergården 2, 541 97 Lerdala,
0768-08 22 30 Maria Cidh
0706-18 20 28 Harry Christensen
maria.cidh@gmail.com  kampavall@telia.com

KLOSTERGÅRDENS VANDRARHEM och GÅRDSBUTIK
Axevallavägen 10, 532 73 Varnhem
0706-40-53-51
Booking.com eller
www.klostergårdensvandrarhem.se
instagram: #varnhemsklostergard

KONST PÅ KARLSFORS
Karlsfors gård, 541 97 Lerdala
0704-45 17 21, 0731-50 99 78
0738-23 77 33
info@konstpakarlsfors.se
www.konstpakarlsfors.com

LYCKE LAMM, gårdsbutik
Lycke, 541 97 Lerdala, 0762-72 06 82, 0708-15 57 66
Karin och Noud Terstappen, info@lyckelamm.se
www.lyckelamm.se

MELLDALA TRÄDGÅRD, trädgårdsfackhandel
Melldala, 541 97 Lerdala, 0511-801 30, 0707-87 28 88,
Majvor Brodelius Johnson och Örjan Johnson
info@melldala.se
www.melldala.se

MUNKAGÅRDENS KULTURMÅLERI
Elisabeth Oskarsson, Arvid Bergman
541 95 Timmersdala 0761-10 94 75, 0761-12 72 21
elisabeth.oskarsson@gmail.com   arvidbergman44@gmail.com
munkagardens-kulturmaleri.se

RUNTRÄ, träbearbetning
RUN-TRÄ AB, Skalmesäter 1, 541 97 Lerdala, 0511-820 58
0705-95 92 34, Peter Johansson, runtrae@yahoo.com

SJÖBACKEN GÅRD, gårdsbutik och B&B
Öglunda Sjöbacken 1, 532 92 Axvall, 0706-52 09 27
0511-71 04 84, Karl Markus Laudon och Sofia Lindblom,
info@sjobackengard.se
www.sjobackengard.se

TORANS FÅRGÅRD, gårdsbutik
Öglunda Toran 1, 532 92 Axvall, Anna & Hans Rahmqvist
0721-45 12 87, 0709-13 67 50
info@toran.se
www.toran.se