◦ Lerdala

Lycke-Lilla Höjen naturreservat
Lycke Lilla Höjen inbjuder till härlig vandring i ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker, stenmurar, grova hamlade askar och ängsgranskog. Markerna är böljande med gullviva, blåsippa, blåklocka och prästkrage. Från toppen av ena kullen är det en fantastisk utsikt över sjön Lången och mot Kinnekulle.

Borgehall
Vid Stora Bjursjöns strand reser sig en imponerande klippvägg 35 meter över vattenytan. Klippväggen har spolats fram av tappningsströmmen från den Baltiska issjön. Från dess plana topp erbjuds en storslagen utsikt där Kinnekulles siluett avtecknas i väster. Platån utgjorde fornborg under folkvandringstiden. Klippväggen och rasbranten är också intressanta för den botaniskt intresserade. Här finns flera intressanta och fridlysta växtarter.

Nolbergets naturreservat
En av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns bergbranter, rasbranter med grovstammiga träd, glaciala smältvattenrännor, källmiljöer, klibbalsumpskog samt ett rikt växt- och djurliv. Moss- och lavfloran är en av de värdefullaste i Götaland. Den känsliga lunglaven förekommer i stort antal.