BergsFiber

För att få fram fiberoptik till fastigheterna i delar av Valle-bygden har Bergs fibers ekonomiska förening bildats. Ett informationsmöte söndagen den 16 november kl 16.00 samlade en full möteslokal på Flämslätt. Ingående information gavs om varför vi själva behöver ombesörja att våra fastigheter här ute på landsbygden får fiberoptik och fördelen med att göra det i samarbete med så många fastighetsägare som möjligt. Senast den 31 december 2014 ska man ha bestämt sig för att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 500 kr och första insatsen 1.000 kr – ska erläggas senast 31 december. Ju fler som ansluter sig, desto lägre blir den totala kostnaden för varje fastighet. Som förening får man möjlighet att få 40% av kostnaden till projektet betald genom EU-bidrag. Detta bidrag delas ut endast en gång, så nu eller aldrig gäller. Mer information samt anmälningsblankett kan man nå via facebook: Bergsfiber eller via hemsidan www.bergsfiber.se
Där kan man också se om man själv bor inom området som BergsFiber omfattar.