Bergs Bygdegård

Bergs Bygdegård är den naturliga träffpunkten utefter Vallevägen. Här arrangerar bygdegårdsföreningen pubaftnar, teater, musikkvällar, studiecirklar och Kafe Körsbäret håller öppet från mitten av april till mitten av juni kl 11-17.
Vår- och höstsäsong är det bingokvällar på torsdagarna, kl 18.45 till cirka 22.00. Lottförsäljning fr kl 17.00
Hyr bygdegården till festligheter, bröllop, barnkalas, konferenser eller föreningsmöten.
Visning och bokning: info@bergsbygdegard.se eller bokning@bergsbygdegard.se
Ring Carina Claesson 0722-51 97 71 eller Lennart Persson 0511-823 21
Se mer på hemsidan: bergsbygdegard.se

INFORMATION FRÅN BERGS BYGDEGÅRDSFÖRENING
På grund av COVID-19 / Coronavirus, träffas styrelsen löpande för att följa utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Sveriges regering och våra folkhälsomyndigheter på riks och regional/kommunal nivå angående att hålla verksamhet i offentliga lokaler.

Där av har vi beslutat att ställa in ALL Bingo-verksamhet under våren 2020.
Hur det ser ut inför höstens säsong kommer information senare på vår hemsida.

Då Styrelsen i Bergs Bygdegård fattat beslut om stängning av Bingon, mynnar främst ut i att vi har en stor grupp bingogäster inom riskgruppen, samt bingogäster från hela Skaraborg. Styrelsen vill på detta sätt vara rädda om både gäster och personal för att vi på ett bra och säkert sätt kan ta upp vårt bingospel till hösten igen.

Vi har också beslutat att ställa in Teaterföreställningen den 22 mars. Här hoppas vi på att få till ett nytt datum under hösten för att välkomna Riksteatern till Bergs Bygdegård.
Angående vårt Kafé Körsbäret som annonserat om öppnande från de 13 april 2020, kommer styrelsen att ta ny ställning till när eventuellt öppnande kan ske på ett extra möte den 30 mars. Förhoppningsvis finns då mer information och rekommendationer från våra myndigheter angående Kafé-verksamhet.
Vi kommer att löpande informera på vår hemsida www.bergsbygdegard.se  om de förändringar som sker gällande Kafé Körsbäret och Bygdegårdens övriga verkasmahet.
När det gäller våra hyresgäster som bokat Bygdegården för olika fester, överlåter vi beslutet till er att bestämma hur ni vill göra. Bygdegården är öppen för de som vill genomföra sina fester. Någon rekommendation om stängning av lokalen finns inte i dagsläget. Vi kommer inte att ta ut någon ersättning för sent avbokade tider under rådande förhållanden.
Styrelsen vill också sända ett stort tack till de medlemmar, gäster, hyresgäster m.fl. som hört av sig till oss och visat ett stort stöd för vårt sätt att hantera de beslut som styrelsen har ställs inför under rådande omständigheter.

2020.03.16
Varma hälsningar
Elisabeth Nordlander
Ordförande, Bergs Bygdegård

Härliga Bergs Bygdegård är en omtyckt mötesplats här utefter Vallevägen!
Härliga Bergs Bygdegård är en omtyckt mötesplats här utefter Vallevägen!

Berg Prästbol 3
540 17 Lerdala

0722-28 97 71