Vår tävling att hitta Vallevägens 20 ramar

i konstprojektet Utsikt-Insikt – blev en stor succé!

Ur den stora skörden av inlämnade broschyrer med stämplade rutor för varje ram man besökt – drog styrelsen 5 vinnare som fått varsin av föreningens bok “Vallevägens kokkonst”.
Grattis till:
Ulla Fridolfsson, Axvall
Mikael Fernblad, Hindås
Gunnar Larsson, Falköping
Eva Rabe Magnusson, Lerdala
Ann-Marie Jacobsson, Timmersdala