Torans fårgård

Gårdsnamnet Toran kommer från det fornnordiska ordet för höjd. Gården som finns dokumenterad från 1600-talet, ligger högt på västra branten av Billingen och utgör en del av naturreservatet ”Bockaskedeåsen – Toran”

Med våra Gotlandsfår vårdar och utvecklar vi gårdens kulturmiljö och betesmarkernas biologiska mångfald. Betesdjur är nödvändiga för att bevara det unika kulturlandskapet och betesmarkernas biologiska mångfald. Utan betande djur försvinner de öppna hagarna vilket innebär att små ljuskrävande blommor, fåglar och insekter försvinner. Våra får följer naturens rytm, de lammar på våren och går sedan på bete ända tills snön kommer. De äter bara örter, gräs och löv på sommaren och hemmaproducerat ensilage (konserverat gräs) på vintern. Detta är den koldioxidsnålaste formen av köttproduktion eftersom växtligheten på betet (gräs & örter, buskar och träd) binder koldioxid. Det är givetvis också resurssnålt att de producerar både kött och lammskinn samtidigt som de bevarar det fina kulturlandskapet åt framtida generationer.

Lammen slaktas under hösten och ger då både betesbaserat, klimatsmart kött och vackra skinn. Skinn finns till försäljning under hela året medan köttlådor kan beställas för leverans under hösten.

Fårskinn är ett mångsidigt och slitstarkt naturmaterial, varmt på vintern och svalt på sommaren.

Dessutom är det lättskött, till och med maskintvättbart om det skulle behövas.

Välkommen till Toran!

Margareta & Magnus

MoM@haard.se

Telefon: 070-5826711 Margareta, 070-5826710 Magnus
Hemsida: www.toran.se