Hultets gårdsslakteri

På gården Hultet har familjen Kemmeter ekologisk uppfödning av Aberdeen Black Angus. Gårdsslakteriet är resultatet av filosofin med ekologisk produktion, positiv miljöpåverkan och harmoniska djur. Legoslakt, styckning, paketering, återtag av skinn och gårdsbutik.
Hultet 1, 540 17 Lerdala 0511-800 43, 0706-78 00 43
info@hultetsgardsslakteri.se
www.hultetsgardsslakteri.se
aberdeen angus1