Hela da’n på Vallevägen 2017

Vallehelgen lördag 13 och söndag 14 maj 2017
Lördag och söndag den 1- 2 juli 2017
Trädgårdsdag i Melldala, söndag 10 september 2017
håller de flesta av oss i Vallevägen gemensam öppettid kl 10-16

Närmare information följer längre fram.

SPÄNNANDE VANDRINGAR DEN 1 och 2 JULI!!!
Rosenvandring både lördag och söndag i Melldala Trädgård, Lerdala/Timmersdala.
En guidad tur bland underbara rosor hos en av landets främsta rosenodlare.
(Nummer 1 i Vallevägens broschyr.)