Geologiska vandringar utefter Vallevägen

Spår från inlandsisens påverkan på vår trakt, spårar geologerna. Följ med i deras sällskap på de vandringar som Föreningen Vallevägen och projektet Platåbergens Geopark arrangerar under 2019. Vi återkommer med närmare information. Läs om de vandringar som vi gjorde under …

Körsbärsblom längs världens vackraste väg!

Körsbärsblom längs världens vackraste väg! Året är 1641 och klosterträdgården på Varnhems klosterområde är en mycket spektakulär syn. Cisterciensermunkarna på klostret har trädgårsskötsel i sin ordensplikt och odlar grönsaker, rotfrukter, medicinalväxter och en uppsjö av olika frukter och bär. Men …

◦ Eggby

Eahagen Lövskog med nästan tropiskt yppig vegetation Eahagen-Öglunda ängar ligger mitt i Valleområdet, vid sjöarna Ämten och Flämsjön. På näset mellan sjöarna – ett ed – ligger den egentliga Eahagen, som är en lund med ädla lövträd som till exempel …

◦ Lerdala

Lycke-Lilla Höjen naturreservat Lycke Lilla Höjen inbjuder till härlig vandring i ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker, stenmurar, grova hamlade askar och ängsgranskog. Markerna är böljande med gullviva, blåsippa, blåklocka och prästkrage. Från toppen av ena kullen är det en …

◦ Timmersdala

Timmersdalavallen Vallen är en unik och markant rygg i form av en hästsko. Vallen har troligen bildats i samband med inlandsisens avsmältning och tappningen av Baltiska issjön för 10 000 år sedan. Den klassiska uppfattningen är att vallen är en …

◦ Berg

Högsböla ängar Här syns tydligt att odlingslandskapet formats av människan. Småskaliga odlingslandskap med stenröjda åkermarker, stenmurar, odlingsrösen, ängs- och hagsmarker har brukats under flera hundra år. Kandelaberformade träd vittnar om tidigare lövtäkt. Hamling, eller lövtäkt då lövklädda kvistar skars av …

◦ Öglunda

Jättadalen, Öglunda grotta Upplevelsevandring.                                                                               Brant vandring för milsvid utsikt För den som söker en mer ”krävande” naturupplevelse rekommenderar vi Jättadalen, en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. Parkering finns vid Öglunda kyrka. Vandringen upp till Jättadalen är brant och lite …

◦ Varnhem

Klosterstaden Varnhem Något för kulturturisten.                                                                                 I Klosterstaden Varnhem finns klosterkyrkan, klostermuseet, kyrkoruinen och örtagården. Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande centrum såväl andligt som politiskt, kulturellt och ekonomiskt. En välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap …

Vallevägen – Världens vackraste väg

Mot västra sluttningen av berget Billingen har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap. När inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan blev det kallare under några århundraden. Isen låg därför kvar och …