2019 års tävling – hitta till oss utefter Vallevägen

Från och med 1 maj 2019 drar årets tävling igång. I år gäller det att hitta till oss utmed Vallevägen – världens vackraste väg. Man kan hitta information om tävlingen på  2019 års broschyr, som beräknas vara färdig från tryckeriet under slutet av mars.
Tävlingen pågår till och med 30 september.
Vi återkommer med närmare information efter att broschyren kommit ut.